Tıbbi Laboratuvar

 • PCR Testi
 • Antikor Testi
 • Antijen Testi
 • PA Akciğer Grafisi
 • Odiometri Testi (İşitme Testi)
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Göz Testi
 • Tetanos Aşısı
 • EKG
 • Portör Tetkikleri
 • AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • TİT (Tam İdrar Testi)
 • Sedimentasyon
 • Üre ve Kreatinin
 • Karaciğer Fonksiyon (AST, ALT, GGT, ALP)
 • Kan Grubu Analizi
 • Kanda Ağır Metal Testleri
 • Diğer Biyokimya Tetkikleri
 • Serolojik Testler
 • Biyokimya Testleri
 • Mikrobiyolojik Testler

Teklif Formu