İşe Giriş Sağlık Raporu

Kişilerin işe başlamadan önce çalışmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını ve çalışmaya uygun olduğunu beyan eden alınması zorunlu doktor raporudur. Bu raporun verilebilmesi için kişinin bazı tahlillere tabi tutulması gerekmekte olup, raporun uygunluğu ilgili tetkiklerin sonuçlarına göre hazırlanmaktadır.

İşe Giriş de Yapılan Tetkikler Nelerdir?

 • Akciğer Grafisi
 • İşitme Testi
 • Göz Taraması
 • Hemogram
 • Koruyucu Aşı Uygulamaları
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Portör
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • EKG – Elektro Kardiyo Grafi
 • Biyokimya Testleri
 • Serolojik Testler
 • Mikrobiyolojik Testler
 • Kan Grubu Testi
 • Tam İdrar Tahlili

Teklif Formu