Tehlike Sınıfını Öğrenme - NACE Kodu

Tehlike Sınıfını Öğrenme

NACE Kodu Nedir?

NACE kodu sizi tehlike sınıfınız hakkında bilgilendirir. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

Tüm işverenleri yükümlülük altına alan çıkartılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) ilişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine göre Türkiye’de tüm işletmeler NACE kodlarına karşılık gelen tehlike sınıflarına göre aşağıdaki gibi 3 sınıfa ayrılmıştır:

Az Tehlikeli Sınıf: Büro faaliyetleri, perakendecilik, Lokantalar, oteller, okullar vb.

Tehlikeli Sınıf: Ayakkabı, mobilya, deterjan, et üretimi, diş hekimliği vb.

Çok Tehlikeli Sınıf: Yapı sektörü, Ağır Sanayi, hastaneler, petrol istasyonları vb.

NACE Kodunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Avrupa Topluluğu’ndaki Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırması (NACE); Avrupa’daki ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretimi ve yayılması için referans bir kaynaktır. NACE kodlamasında faaliyet alanlarına göre işletmelere / işletmelere altı haneli bir kod verilir. Sosyal güvenlik kurumu Kayıt numaranız 2. haneden (sonraki) 3,4,5,6,7 ve 8 haneye kadardır. Böylece 4 veya 6 haneli bir kodunuz olur.

Örneğin; kodları aramak aşağıdaki gibidir.

13.10 – İplik için doğal ve sentetik pamuk elyafı imalatı (tekstil elyaflarının hazırlanması ve bükülmesi)

13.10.12 – Pamuk ipliği imalatı; gibi

NACE Kodu ve Tehlike Sınıfları Listesini indirmek için tıklayınız

Tehlike sınıfı, Bakanlık tarafından yayınlanan tehlike sınıfı bildirgesine göre belirlenir.

Eğer ki NACE kodunuzu bulamazsanız, muhasebecinize danışınız.

Faaliyette bulunduğunuz iş kolunun işletme kodu (NACE) Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan işletme meselesine uygun olmalıdır. Uygun değilse, her şeyden önce, iş kolunuzdaki değişikliği ilgili müdürlükten kaydetmeniz gerekir. Ardından, istenen vergi kodu vergi dairesinden alınmalıdır. Bu süreç şirketlerin Mali Müşavirleri ile ilgilidir. Bu prosedürün ihmal edilmesi cezai yaptırımlara neden olacaktır.

NACE Kodları Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 kişi dahi çalışsa sürekli İSG hizmetleri için OSGB ile anlaşması zorunluluğu başlamıştır. Bu çerçevede iş kazası riski yüksek olan tüm maden, metal, kimya, makine yapı sektörleri ilgili fabrikalar düşünülebilir.

NACE Kodları karşılığı 50’den çok çalışana sahip az tehlikeli sınıftaki işyerleri, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi için OSGB ile anlaşma zorunluluğu bulunmaktadır. Fakat yine az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’den az çalışanı olan firmalarda sürekli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi dışında kalan tüm mevzuattan yükümlüdür.

İSG-Katip ataması ile alınabilecek sürekli iş sağlığı güvenliği hizmeti zorunluluğu 2023’e 3 yıl ertelense dahi aşağıda bazı başlıkları verilen hizmetler OSGB firmalarından alınmaya devam edecektir.

İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)
Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması
Koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi, temin edilmesi, eğitimi.
Personel görev tanımlarının, İSG Talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi
Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe – işyerine özgü olan ekipmanların periyodik kontrolleri gibi İSG gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

OSGB hizmet süresi hesaplama dolayısıyla görevlendirilen uzman sınıfı ve fiyatlandırma tehlike sınıfına göre değişkenlik göstermekte olduğu için, OSGB firmasının potansiyel müşterisine fiyatlama yapabilmesi için NACE Kodu doğru olarak bilinmelidir.

Güvenli ve sağlıklı çalışmanın yolu; dikkat, disiplin ve programlı çalışmaktan geçer, İDK Sağlık her zaman, her koşulda hizmet verdiği tüm kuruluşlara güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamayı hedefler.

NACE Kodu Değişikliği Nedir?

Faaliyet gösterdiğiniz işletmenin faaliyet kodunun (NACE) Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil olunan iş konusuna uygun olması gereklidir. Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konunuzdaki değişikliğin ilgili müdürlükten tescilinin yaptırılması gereklidir. Sonrasında Bağlı olunan vergi dairesinden, talep edilen faaliyet kodunun vergi levhasına işletilmesi gerekir. Ayriyeten yapılan işin yürütümü ve faaliyetlerinin değişmesi durumunda NACE kodunun da değişmesi gerekmektedir. Bu işlemlerle şirketlerin Mali Müşavirleri ilgilenmektedir. Bu işlemin ihmal edilmesi cezai yaptırımla karşılaşılmasına neden olur.

İSG hizmeti alınmaması tüm işyerleri için kanunen zorunludur ve alınmaması halinde çok yüksek para cezaları uygulanmaktadır.

Güncel İSG Para cezalarını öğrenmek için tıklayınız.

Teklif Formu