Diğer Sağlık Personeli

İlgili kanun gereğince 10’dan fazla çalışanı olan işletmeler diğer sağlık personeli ( işyeri hemşiresi ) yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

İlgili kanun gereğince 10’dan fazla çalışanı olan işletmeler diğer sağlık personeli ( işyeri hemşiresi ) yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Diğer Sağlık Personelinin belli başlı görev ve sorumlulukları;

  • Çalışanların işe giriş sağlık raporlarını ve çalışma süresince periyoduk muayenelerinin takibini sağlamada işyeri hekimine yardımcı olmak,
  • İlkyardım gerektiren durumlarda işyeri hekimi ile beraber çalışmak
  • Personellerin sağlık eğitiminde görev almak

Teklif Formu