Temel İSG Eğitimi

Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliğieğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. İlgili yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.

Eğitim Tarihleri ve Süreleri:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat

ilgili yönetmelik kapsamında hizmet alabilmek için tarafımızla iletişime geçmeniz rica olunur.

Teklif Formu