OSGB Hizmet Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

İDK Sağlık bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanının çalışma sürelerinin belirlenmesi 29.12.2012 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu’nun 12. maddesine göre yapılır. Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

Ayrıca az tehlikeli sınıfta her 1000 kişi için, tehlikeli sınıfta her 500 kişi için, çok tehlikeli sınıfta her 250 kişi için tam zamanlı, tehlike sınıfına uygun belgeli en az 1 iş güvenliği uzmanı bulundurulması zorunludur. Belirlenen sınıflardaki sayıların tam katlardan fazla olması halinde belirlenmiş kişi başı süre hesaplama metoduyla, belirtilen ölçütlere uygun olacak şekilde yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İDK Sağlık aracılığı ile yapılan her sözleşmenin takibi ve hizmet sürelerinin belirlenmesi tarafımızdan titiz bir şekilde yapılarak firma ziyaretlerini en verimli şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

İDK Sağlık bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her İşyeri Hekimi 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede İşyeri Hekimleri Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu’nun 12. maddesinde belirtilen sürelerde görev yaparlar.

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Ayrıca az tehlikeli sınıfta her 2000 kişi için, tehlikeli sınıfta her 1000 kişi için, çok tehlikeli sınıfta her 750 kişi için tam zamanlı, en az 1 işyeri hekimi bulundurulması zorunludur. Belirlenen sınıflardaki sayıların tam katlardan fazla olması halinde belirlenmiş kişi başı süre hesaplama metoduyla, belirtilen ölçütlere uygun olacak şekilde yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

İDK Sağlık tecrübeli işyeri hekimleriyle çalışanlarınız işin yürütümünden kaynaklı meslek hastalıklarından korunacaktır.

Diğer Sağlık Personeli ( İşyeri Hemşiresi) Çalışma Süresi Hesaplama

İDK Sağlık bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) 20.07.2013 tarihinde resmi gazetede İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu’nun 19. maddesinde belirtilen sürelerde görev yaparlar.

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,

Ayrıca yönetmeliğe göre tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

İDK Sağlık olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde benimsediğimiz iyi hizmet politikamız, insana verdiğimiz değeri büyük ölçüde yansıtmaktadır. Çözüm ortağı olan tüm firmalarımızın çalışan sağlığı ve güvenliği İDK Sağlık güvencesi altındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleriyle İlgili Asgari Hizmet süresi Tabloları

Teklif Formu