İşyeri Hekimi

50’den fazla çalışan personeli bulunan işletmeler işyeri hekimi hizmetini sağlamak zorundadırlar.

50’den fazla çalışan personeli bulunan işletmeler işyeri hekimi hizmetini sağlamak zorundadırlar. Personel beden sağlığını bozacak iş kazası ve ölümle sonuçlanabilecek durumların engellenmesi adına  meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışan beden sağlığının takibinin yapılması işyeri hekiminin sorumlulukları arasında bulunmaktadır.

İşyeri Hekimin belli başlı görev ve sorumlulukları;

  • İşyerinde genel hijyen durumlarının kontrolünü sağlamak
  • Çalışan personellerin sağlık taramalarının gözetim ve takibinin yapılması
  • Firma yöneticisine iş sağlığı konusunda önderlik etmek
  • Meslek hastalıklarının önlenebilmesi adına İSG uzmanı ve işverenle ilgili düzenlemelerin sağlanabilmesini zorunlu kılmak

Teklif Formu