İş Güvenliği Uzmanı

Herhangi bir işyeri kapsamında fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin sebep olduğu hastalık ve yaralanmaların ortadan kaldırılması için, bunları önlemek amaçlı prosedürleri iş Güvenliği uzmanı ele almaktadır.

Herhangi bir işyeri kapsamında fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin sebep olduğu hastalık ve yaralanmaların ortadan kaldırılması için, bunları önlemek amaçlı prosedürleri iş Güvenliği uzmanı ele almaktadır.

Bir İSG uzmanının ilgili kanun ve uzmanlık sınıfına göre ( tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta) farklı görev ve sorumlulukları vardır.

İSG uzmanın belli başlı görev ve sorumlulukları;

  • İş yeri ortamını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına göre denetlemek
  • İş yerindeki tehlikeleri ilgili mevzuatta belirtilen standartlara göre gidermek
  • Hayati tehlike oluşturacak hususları işverene bildirerek iyileştirici önlemler alınmasını sağlamak
  • İş yeri çalışanlarını potansiyel tehlikelerden korumak ve bu konuda sağlıklı bir hizmet için gerekli olan prosedürleri belirlemek/uygulamak
  • İş güvenliği, iş sağlığı ve acil durumlarda hazırlıklı olma gibi farklı konularda çalışan ve yöneticilere eğitim vermek

Teklif Formu