Risk Değerlendirmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince tüm işyerleri İSG risk değerlendirmesi (risk analizi) yaptırmakla yükümlüdür.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince tüm işyerleri İSG risk değerlendirmesi (risk analizi) yaptırmakla yükümlüdür.

İşveren olarak personellerin sağlık ve güvenliğini korumak yasal olarak zorunluluktur. İşveren risk değerlendirmesi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

Yasa gereği, işyeri için yapılan risk değerlendirmesi, tehlike sınıfına göre aşağıda belirtilen sürelerde yenilenmelidir.

Çok tehlikeli işyerlerinde 2 yıl

Tehlikeli işyerlerinde 4 yıl

Az tehlikeli işyerlerinde 6 yıl

Teklif Formu